Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους διδασκαλίας

[Γ/ 9895/23.12.80 ΥΠ.Ε.Π.Θ.] Ύστερα από το Α2γ/6804/2.12.1980 έγγραφο
του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και για την εφαρμογή των διατάξεων
της υπ’ άριθμ. Α2γ/οίκ. 3051/ 25.4.80 Υγειονομικής Διατάξεως του (ΦΕΚ
475/9.5.1980) " περί απαγορεύσεως του καπνίσματος σε κοινούς κλειστούς
χώρους," σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Είναι σε όλους γνωστές οι βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία των καπνιστών, αλλά και των άλλων ατόμων που Βρίσκονται στον ίδιο κλειστό χώρο. Προέχει λοιπόν να συνειδητοποιήσουν και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της Γενικής ή Τεχνικής εκπαιδεύσεως την ανάγκη της εφαρμογής της ανωτέρω Υγειονομικής διατάξεως και στο χώρο του Σχολείου.

Θεωρούμε αδιανόητο το ενδεχόμενο να υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι καπνίζουν στις αίθουσες διδασκαλίας κατά την ώρα του μαθήματος.

Αυτό εξάλλου απαγορεύεται και από Παιδαγωγικούς λόγους, για να μη δίνονται στους μαθητές αφορμές μιμήσεως της καταστρεπτικής για την υγεία τους συνήθειας του καπνίσματος.

Στις περιπτώσεις αυτές οι Διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να υπενθυμίζουν το περιεχόμενο της ανωτέρω υγειονομικής διατάξεως στους εκπαιδευτικούς πού δε συμμορφώνονται και σε περίπτωση υποτροπής να λαμβάνονται εναντίον των τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε το περιεχόμενο της παρούσης στους Εκπαιδευτικούς πού υπηρετούν στα Σχολεία της δικαιοδοσίας σας.

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.