Ο πρώτος νόμος για το κάπνισμα στην Ελλάδα, το 1856 επί Όθωνα

Πριν από 153 χρόνια, στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, οι άνθρωποι δεν
γνώριζαν πόσο κακό τούς προξενεί το κάπνισμα, όπως ξέρουμε εμείς σήμερα.Ομως, ο «ελέω Θεού βασιλεύς της Ελλάδος Οθων» φοβόταν τα δυστυχήματα και γι’ αυτό συνέταξε Βασιλικόν διάταγμα «περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων». Το υπογράφει, «εν ονόματι του βασιλέως», η βασίλισσα Αμαλία. Απολαύστε το:

«Θέλοντας να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Α’. Απαγορεύεται η χρήσις τού καπνίζειν είτε διά καπνοσυρίγγων (τσιμπουκίων), είτε διά σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Β’. Η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται: και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινος αιτίας.

Γ’. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856».

Γ. ΚΑΡ., Ελευθεροτυπία, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009 

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.