Συστατικά και πρόσθετα των τσιγάρων

Τι νομίζετε ότι περιέχουν τα τσιγάρα; Λίγο νικοτίνη, λίγο πίσσα, άντε πέντε έξι άλλες ουσίες και κάνα δύο πρόσθετα; Αυτή η λίστα θα σας εκπλήξει. Ακόμη και αρσενικό βάζουν. 

Η ακόλουθη λίστα δημοσιεύτηκε από πέντε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες καπνού στο Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ.

Απολαύστε:

•    Acetanisole
•    Acetic Acid
•    Acetoin
•    Acetophenone
•    6-Acetoxydihydrotheaspirane
•    2-Acetyl-3- Ethylpyrazine
•    2-Acetyl-5-Methylfuran
•    Acetylpyrazine
•    2-Acetylpyridine
•    3-Acetylpyridine
•    2-Acetylthiazole
•    Aconitic Acid
•    dl-Alanine
•    Alfalfa Extract
•    Allspice Extract,Oleoresin, and Oil
•    Allyl Hexanoate
•    Allyl Ionone
•    Almond Bitter Oil
•    Ambergris Tincture
•    Ammonia
•    Ammonium Bicarbonate
•    Ammonium Hydroxide
•    Ammonium Phosphate Dibasic
•    Ammonium Sulfide
•    Amyl Alcohol
•    Amyl Butyrate
•    Amyl Formate
•    Amyl Octanoate
•    alpha-Amylcinnamaldehyde
•    Amyris Oil
•    trans-Anethole
•    Angelica Root Extract, Oil and Seed Oil
•    Anise
•    Anise Star, Extract and Oils
•    Anisyl Acetate
•    Anisyl Alcohol
•    Anisyl Formate
•    Anisyl Phenylacetate
•    Apple Juice Concentrate, Extract, and Skins
•    Apricot Extract and Juice Concentrate
•    1-Arginine
•    Asafetida Fluid Extract And Oil
•    Ascorbic Acid
•    1-Asparagine Monohydrate
•    1-Aspartic Acid
•    Balsam Peru and Oil
•    Basil Oil
•    Bay Leaf, Oil and Sweet Oil
•    Beeswax White
•    Beet Juice Concentrate
•    Benzaldehyde
•    Benzaldehyde Glyceryl Acetal
•    Benzoic Acid, Benzoin
•    Benzoin Resin
•    Benzophenone
•    Benzyl Alcohol
•    Benzyl Benzoate
•    Benzyl Butyrate
•    Benzyl Cinnamate
•    Benzyl Propionate
•    Benzyl Salicylate
•    Bergamot Oil
•    Bisabolene
•    Black Currant Buds Absolute
•    Borneol
•    Bornyl Acetate
•    Buchu Leaf Oil
•    1,3-Butanediol
•    2,3-Butanedione
•    1-Butanol
•    2-Butanone
•    4(2-Butenylidene)-3,5,5-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-One
•    Butter, Butter Esters, and Butter Oil
•    Butyl Acetate
•    Butyl Butyrate
•    Butyl Butyryl Lactate
•    Butyl Isovalerate
•    Butyl Phenylacetate
•    Butyl Undecylenate
•    3-Butylidenephthalide
•    Butyric Acid]
•    Cadinene
•    Caffeine
•    Calcium Carbonate
•    Camphene
•    Cananga Oil
•    Capsicum Oleoresin
•    Caramel Color
•    Caraway Oil
•    Carbon Dioxide
•    Cardamom Oleoresin, Extract, Seed Oil, and Powder
•    Carob Bean and Extract
•    beta-Carotene
•    Carrot Oil
•    Carvacrol
•    4-Carvomenthenol
•    1-Carvone
•    beta-Caryophyllene
•    beta-Caryophyllene Oxide
•    Cascarilla Oil and Bark Extract
•    Cassia Bark Oil
•    Cassie Absolute and Oil
•    Castoreum Extract, Tincture and Absolute
•    Cedar Leaf Oil
•    Cedarwood Oil Terpenes and Virginiana
•    Cedrol
•    Celery Seed Extract, Solid, Oil, And Oleoresin
•    Cellulose Fiber
•    Chamomile Flower Oil And Extract
•    Chicory Extract
•    Chocolate
•    Cinnamaldehyde
•    Cinnamic Acid
•    Cinnamon Leaf Oil, Bark Oil, and Extract
•    Cinnamyl Acetate
•    Cinnamyl Alcohol
•    Cinnamyl Cinnamate
•    Cinnamyl Isovalerate
•    Cinnamyl Propionate
•    Citral
•    Citric Acid
•    Citronella Oil
•    dl-Citronellol
•    Citronellyl Butyrate
•    itronellyl Isobutyrate
•    Civet Absolute
•    Clary Oil
•    Clover Tops, Red Solid Extract
•    Cocoa
•    Cocoa Shells, Extract, Distillate And Powder
•    Coconut Oil
•    Coffee
•    Cognac White and Green Oil
•    Copaiba Oil
•    Coriander Extract and Oil
•    Corn Oil
•    Corn Silk
•    Costus Root Oil
•    Cubeb Oil
•    Cuminaldehyde
•    para-Cymene
•    1-Cysteine
•    Dandelion Root Solid Extract
•    Davana Oil
•    2-trans, 4-trans-Decadienal
•    delta-Decalactone
•    gamma-Decalactone
•    Decanal
•    Decanoic Acid
•    1-Decanol
•    2-Decenal
•    Dehydromenthofurolactone
•    Diethyl Malonate
•    Diethyl Sebacate
•    2,3-Diethylpyrazine
•    Dihydro Anethole
•    5,7-Dihydro-2-Methylthieno(3,4-D) Pyrimidine
•    Dill Seed Oil and Extract
•    meta-Dimethoxybenzene
•    para-Dimethoxybenzene
•    2,6-Dimethoxyphenol
•    Dimethyl Succinate
•    3,4-Dimethyl-1,2 Cyclopentanedione
•    3,5- Dimethyl-1,2-Cyclopentanedione
•    3,7-Dimethyl-1,3,6-Octatriene
•    4,5-Dimethyl-3-Hydroxy-2,5-Dihydrofuran-2-One
•    6,10-Dimethyl-5,9-Undecadien-2-One
•    3,7-Dimethyl-6-Octenoic Acid
•    2,4 Dimethylacetophenone
•    alpha,para-Dimethylbenzyl Alcohol
•    alpha,alpha-Dimethylphenethyl Acetate
•    alpha,alpha Dimethylphenethyl Butyrate
•    2,3-Dimethylpyrazine
•    2,5-Dimethylpyrazine
•    2,6-Dimethylpyrazine
•    Dimethyltetrahydrobenzofuranone
•    delta-Dodecalactone
•    gamma-Dodecalactone
•    para-Ethoxybenzaldehyde
•    Ethyl 10-Undecenoate
•    Ethyl 2-Methylbutyrate
•    Ethyl Acetate
•    Ethyl Acetoacetate
•    Ethyl Alcohol
•    Ethyl Benzoate
•    Ethyl Butyrate
•    Ethyl Cinnamate
•    Ethyl Decanoate
•    Ethyl Fenchol
•    Ethyl Furoate
•    Ethyl Heptanoate
•    Ethyl Hexanoate
•    Ethyl Isovalerate
•    Ethyl Lactate
•    Ethyl Laurate
•    Ethyl Levulinate
•    Ethyl Maltol
•    Ethyl Methyl Phenylglycidate
•    Ethyl Myristate
•    Ethyl Nonanoate
•    Ethyl Octadecanoate
•    Ethyl Octanoate
•    Ethyl Oleate
•    Ethyl Palmitate
•    Ethyl Phenylacetate
•    Ethyl Propionate
•    Ethyl Salicylate
•    Ethyl trans-2-Butenoate
•    Ethyl Valerate
•    Ethyl Vanillin
•    2-Ethyl (or Methyl)-(3,5 and 6)-Methoxypyrazine
•    2-Ethyl-1-Hexanol, 3-Ethyl -2 -Hydroxy-2-Cyclopenten-1-One
•    2-Ethyl-3, (5 or 6)-Dimethylpyrazine
•    5-Ethyl-3-Hydroxy-4-Methyl-2(5H)-Furanone
•    2-Ethyl-3-Methylpyrazine
•    4-Ethylbenzaldehyde
•    4-Ethylguaiacol
•    para-Ethylphenol
•    3-Ethylpyridine
•    Eucalyptol
•    Farnesol
•    D-Fenchone
•    Fennel Sweet Oil
•    Fenugreek, Extract, Resin, and Absolute
•    Fig Juice Concentrate
•    Food Starch Modified
•    Furfuryl Mercaptan
•    4-(2-Furyl)-3-Buten-2-One
•    Galbanum Oil
•    Genet Absolute
•    Gentian Root Extract
•    Geraniol
•    Geranium Rose Oil
•    Geranyl Acetate
•    Geranyl Butyrate
•    Geranyl Formate
•    Geranyl Isovalerate
•    Geranyl Phenylacetate
•    Ginger Oil and Oleoresin
•    1-Glutamic Acid
•    1-Glutamine
•    Glycerol
•    Glycyrrhizin Ammoniated
•    Grape Juice Concentrate
•    Guaiac Wood Oil
•    Guaiacol
•    Guar Gum
•    2,4-Heptadienal
•    gamma-Heptalactone
•    Heptanoic Acid
•    2-Heptanone
•    3-Hepten-2-One
•    2-Hepten-4-One
•    4-Heptenal
•    trans -2-Heptenal
•    Heptyl Acetate
•    omega-6-Hexadecenlactone
•    gamma-Hexalactone
•    Hexanal
•    Hexanoic Acid
•    2-Hexen-1-Ol
•    3-Hexen-1-Ol
•    cis-3-Hexen-1-Yl Acetate
•    2-Hexenal
•    3-Hexenoic Acid
•    trans-2-Hexenoic Acid
•    cis-3-Hexenyl Formate
•    Hexyl 2-Methylbutyrate
•    Hexyl Acetate
•    Hexyl Alcohol
•    Hexyl Phenylacetate
•    1-Histidine
•    Honey
•    Hops Oil
•    Hydrolyzed Milk Solids
•    Hydrolyzed Plant Proteins
•    5-Hydroxy-2,4-Decadienoic Acid delta- Lactone
•    4-Hydroxy-2,5-Dimethyl-3(2H)-Furanone
•    2-Hydroxy-3,5,5-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-One
•    4-Hydroxy -3-Pentenoic Acid Lactone
•    2-Hydroxy-4-Methylbenzaldehyde
•    4-Hydroxybutanoic Acid Lactone
•    Hydroxycitronellal
•    6-Hydroxydihydrotheaspirane
•    4-(para-Hydroxyphenyl)-2-Butanone
•    Hyssop Oil
•    Immortelle Absolute and Extract
•    alpha-Ionone
•    beta-Ionone
•    alpha-Irone
•    Isoamyl Acetate
•    Isoamyl Benzoate
•    Isoamyl Butyrate
•    Isoamyl Cinnamate
•    Isoamyl Formate, Isoamyl Hexanoate
•    Isoamyl Isovalerate
•    Isoamyl Octanoate
•    Isoamyl Phenylacetate
•    Isobornyl Acetate
•    Isobutyl Acetate
•    Isobutyl Alcohol
•    Isobutyl Cinnamate
•    Isobutyl Phenylacetate
•    Isobutyl Salicylate
•    2-Isobutyl-3-Methoxypyrazine
•    alpha-Isobutylphenethyl Alcohol
•    Isobutyraldehyde
•    Isobutyric Acid
•    d,l-Isoleucine
•    alpha-Isomethylionone
•    2-Isopropylphenol
•    Isovaleric Acid
•    Jasmine Absolute, Concrete and Oil
•    Kola Nut Extract
•    Labdanum Absolute and Oleoresin
•    Lactic Acid
•    Lauric Acid
•    Lauric Aldehyde
•    Lavandin Oil
•    Lavender Oil
•    Lemon Oil and Extract
•    Lemongrass Oil
•    1-Leucine
•    Levulinic Acid
•    Licorice Root, Fluid, Extract and Powder
•    Lime Oil
•    Linalool
•    Linalool Oxide
•    Linalyl Acetate
•    Linden Flowers
•    Lovage Oil And Extract
•    1-Lysine]
•    Mace Powder, Extract and Oil
•    Magnesium Carbonate
•    Malic Acid
•    Malt and Malt Extract
•    Maltodextrin
•    Maltol
•    Maltyl Isobutyrate
•    Mandarin Oil
•    Maple Syrup and Concentrate
•    Mate Leaf, Absolute and Oil
•    para-Mentha-8-Thiol-3-One
•    Menthol
•    Menthone
•    Menthyl Acetate
•    dl-Methionine
•    Methoprene
•    2-Methoxy-4-Methylphenol
•    2-Methoxy-4-Vinylphenol
•    para-Methoxybenzaldehyde
•    1-(para-Methoxyphenyl)-1-Penten-3-One
•    4-(para-Methoxyphenyl)-2-Butanone
•    1-(para-Methoxyphenyl)-2-Propanone
•    Methoxypyrazine
•    Methyl 2-Furoate
•    Methyl 2-Octynoate
•    Methyl 2-Pyrrolyl Ketone
•    Methyl Anisate
•    Methyl Anthranilate
•    Methyl Benzoate
•    Methyl Cinnamate
•    Methyl Dihydrojasmonate
•    Methyl Ester of Rosin, Partially Hydrogenated
•    Methyl Isovalerate
•    Methyl Linoleate (48%)
•    Methyl Linolenate (52%) Mixture
•    Methyl Naphthyl Ketone
•    Methyl Nicotinate
•    Methyl Phenylacetate
•    Methyl Salicylate
•    Methyl Sulfide
•    3-Methyl-1-Cyclopentadecanone
•    4-Methyl-1-Phenyl-2-Pentanone
•    5-Methyl-2-Phenyl-2-Hexenal
•    5-Methyl-2-Thiophenecarboxaldehyde
•    6-Methyl-3,-5-Heptadien-2-One
•    2-Methyl-3-(para-Isopropylphenyl) Propionaldehyde
•    5-Methyl-3-Hexen-2-One
•    1-Methyl-3Methoxy-4-Isopropylbenzene
•    4-Methyl-3-Pentene-2-One
•    2-Methyl-4-Phenylbutyraldehyde
•    6-Methyl-5-Hepten-2-One
•    4-Methyl-5-Thiazoleethanol
•    4-Methyl-5-Vinylthiazole
•    Methyl-alpha-Ionone
•    Methyl-trans-2-Butenoic Acid
•    4-Methylacetophenone
•    para-Methylanisole
•    alpha-Methylbenzyl Acetate
•    alpha-Methylbenzyl Alcohol
•    2-Methylbutyraldehyde
•    3-Methylbutyraldehyde
•    2-Methylbutyric Acid
•    alpha-Methylcinnamaldehyde
•    Methylcyclopentenolone
•    2-Methylheptanoic Acid
•    2-Methylhexanoic Acid
•    3-Methylpentanoic Acid
•    4-Methylpentanoic Acid
•    2-Methylpyrazine
•    5-Methylquinoxaline
•    2-Methyltetrahydrofuran-3-One
•    (Methylthio)Methylpyrazine (Mixture Of Isomers)
•    3-Methylthiopropionaldehyde
•    Methyl 3-Methylthiopropionate
•    2-Methylvaleric Acid
•    Mimosa Absolute and Extract
•    Molasses Extract and Tincture
•    Mountain Maple Solid Extract
•    Mullein Flowers
•    Myristaldehyde
•    Myristic Acid
•    Myrrh Oil
•    beta-Napthyl Ethyl Ether
•    Nerol
•    Neroli Bigarde Oil
•    Nerolidol
•    Nona-2-trans,6-cis-Dienal
•    2,6-Nonadien-1-Ol
•    gamma-Nonalactone
•    Nonanal
•    Nonanoic Acid
•    Nonanone
•    trans-2-Nonen-1-Ol
•    2-Nonenal
•    Nonyl Acetate
•    Nutmeg Powder and Oil
•    Oak Chips Extract and Oil
•    Oak Moss Absolute
•    9,12-Octadecadienoic Acid (48%) And 9,12,15-Octadecatrienoic Acid (52%)
•    delta-Octalactone
•    gamma-Octalactone
•    Octanal
•    Octanoic Acid
•    1-Octanol
•    2-Octanone
•    3-Octen-2-One
•    1-Octen-3-Ol
•    1-Octen-3-Yl Acetate
•    2-Octenal
•    Octyl Isobutyrate
•    Oleic Acid
•    Olibanum Oil
•    Opoponax Oil And Gum
•    Orange Blossoms Water, Absolute, and Leaf Absolute
•    Orange Oil and Extract
•    Origanum Oil
•    Orris Concrete Oil and Root Extract
•    Palmarosa Oil
•    Palmitic Acid
•    Parsley Seed Oil
•    Patchouli Oil
•    omega-Pentadecalactone
•    2,3-Pentanedione
•    2-Pentanone
•    4-Pentenoic Acid
•    2-Pentylpyridine
•    Pepper Oil, Black And White
•    Peppermint Oil
•    Peruvian (Bois De Rose) Oil
•    Petitgrain Absolute, Mandarin Oil and Terpeneless Oil
•    alpha-Phellandrene
•    2-Phenenthyl Acetate
•    Phenenthyl Alcohol
•    Phenethyl Butyrate
•    Phenethyl Cinnamate
•    Phenethyl Isobutyrate
•    Phenethyl Isovalerate
•    Phenethyl Phenylacetate
•    Phenethyl Salicylate
•    1-Phenyl-1-Propanol
•    3-Phenyl-1-Propanol
•    2-Phenyl-2-Butenal
•    4-Phenyl-3-Buten-2-Ol
•    4-Phenyl-3-Buten-2-One
•    Phenylacetaldehyde
•    Phenylacetic Acid
•    1-Phenylalanine
•    3-Phenylpropionaldehyde
•    3-Phenylpropionic Acid
•    3-Phenylpropyl Acetate
•    3-Phenylpropyl Cinnamate
•    2-(3-Phenylpropyl)Tetrahydrofuran
•    Phosphoric Acid
•    Pimenta Leaf Oil
•    Pine Needle Oil, Pine Oil, Scotch
•    Pineapple Juice Concentrate
•    alpha-Pinene, beta-Pinene
•    D-Piperitone
•    Piperonal
•    Pipsissewa Leaf Extract
•    Plum Juice
•    Potassium Sorbate
•    1-Proline
•    Propenylguaethol
•    Propionic Acid
•    Propyl Acetate
•    Propyl para-Hydroxybenzoate
•    Propylene Glycol
•    3-Propylidenephthalide
•    Prune Juice and Concentrate
•    Pyridine
•    Pyroligneous Acid And Extract
•    Pyrrole
•    Pyruvic Acid
•    Raisin Juice Concentrate
•    Rhodinol
•    Rose Absolute and Oil
•    Rosemary Oil
•    Rum
•    Rum Ether
•    Rye Extract
•    Sage, Sage Oil, and Sage Oleoresin
•    Salicylaldehyde
•    Sandalwood Oil, Yellow
•    Sclareolide
•    Skatole
•    Smoke Flavor
•    Snakeroot Oil
•    Sodium Acetate
•    Sodium Benzoate
•    Sodium Bicarbonate
•    Sodium Carbonate
•    Sodium Chloride
•    Sodium Citrate
•    Sodium Hydroxide
•    Solanone
•    Spearmint Oil
•    Styrax Extract, Gum and Oil
•    Sucrose Octaacetate
•    Sugar Alcohols
•    Sugars
•    Tagetes Oil
•    Tannic Acid
•    Tartaric Acid
•    Tea Leaf and Absolute
•    alpha-Terpineol
•    Terpinolene
•    Terpinyl Acetate
•    5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
•    1,5,5,9-Tetramethyl-13-Oxatricyclo(8.3.0.0(4,9))Tridecane
•    2,3,4,5, and 3,4,5,6-Tetramethylethyl-Cyclohexanone
•    2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
•    Thiamine Hydrochloride
•    Thiazole
•    1-Threonine
•    Thyme Oil, White and Red
•    Thymol
•    Tobacco Extracts
•    Tochopherols (mixed)
•    Tolu Balsam Gum and Extract
•    Tolualdehydes
•    para-Tolyl 3-Methylbutyrate
•    para-Tolyl Acetaldehyde
•    para-Tolyl Acetate
•    para-Tolyl Isobutyrate
•    para-Tolyl Phenylacetate
•    Triacetin
•    2-Tridecanone
•    2-Tridecenal
•    Triethyl Citrate
•    3,5,5-Trimethyl -1-Hexanol
•    para,alpha,alpha-Trimethylbenzyl Alcohol
•    4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-Enyl)But-2-En-4-One
•    2,6,6-Trimethylcyclohex-2-Ene-1,4-Dione
•    2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-Dienyl Methan
•    4-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-Dienyl)But-2-En-4-One
•    2,2,6-Trimethylcyclohexanone
•    2,3,5-Trimethylpyrazine
•    1-Tyrosine
•    delta-Undercalactone
•    gamma-Undecalactone
•    Undecanal
•    2-Undecanone, 1
•    0-Undecenal
•    Urea
•    Valencene
•    Valeraldehyde
•    Valerian Root Extract, Oil and Powder
•    Valeric Acid
•    gamma-Valerolactone
•    Valine
•    Vanilla Extract And Oleoresin
•    Vanillin
•    Veratraldehyde
•    Vetiver Oil
•    Vinegar
•    Violet Leaf Absolute
•    Walnut Hull Extract
•    Water
•    Wheat Extract And Flour
•    Wild Cherry Bark Extract
•    Wine and Wine Sherry
•    Xanthan Gum
•    3,4-Xylenol
•    Yeast

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.