Το νέο νομοσχέδιο: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β’ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο
7

Η
παράγραφος 8 του άρθρου 50 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α’) καταργείται και
τίθεται σε ισχύ η διάταξη του εδαφίου γγ’ της περίπτωσης η’ της παρ. 2 του
άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’). Καταργείται επίσης η γενόμενη
αναρίθμηση του επόμενου εδαφίου δδ’.

Άρθρο
8

Ιατροί,
οι οποίοι ασκούν ή ασκούσαν καθήκοντα ως μετακλητοί σε θέσεις προσωπικού
Ειδικών Θέσεων (ΕΘ) και κατά το χρόνο αυτόν εκλήθησαν να αρχίσουν ή να
ολοκληρώσουν την ιατρική τους ειδίκευση, γίνονται δεκτοί, μετά την αποχώρησή
τους από τη μετακλητή θέση, ως υπεράριθμοι στις θέσεις της ιατρικής ειδικότητας
στις οποίες εκλήθησαν. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2007.

Άρθρο
9

Οι
περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων για την πλήρωση θέσεων τακτικού
προσωπικού σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των Υγειονομικών Περιφερειών
(Προκήρυξη 8Κ/2005, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 106/23.6.2005, 9Κ/2005, Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ 110/24.6.2005 και 9Κ/2006, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 542/5.9.2006)
διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις και, σε περίπτωση μη υφιστάμενης κενής ή
μη προβλεπόμενης οργανικής θέσης αντίστοιχου κλάδου, σε συνιστώμενη με την
πράξη διορισμού οργανική θέση του ίδιου κλάδου στις Μονάδες Κοινωνικής
Φροντίδας (άρθρα 14 επ., όπως αυτά ισχύουν, του ν. 3329/2005), όπου έχουν
επιτύχει.

Άρθρο
10

Το
άρθρο 36 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο
36

Με
απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την αρμόδια
Υγειονομική Περιφέρεια, τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να αναθέτουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τη
μηχανοργάνωσή τους, την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων για την εφαρμογή της
Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως, καθώς και τη σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των
Δημόσιων Μονάδων Υγείας (π.δ. 146/2003, ΦΕΚ 122 Α’) και τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα.»

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comments

 1. By Α.Φωτεινός

  Απάντηση

 2. By spiros1

  Απάντηση

 3. By GIANNIS 16

  Απάντηση

 4. By kapnisths

  Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *