Το νέο νομοσχέδιο: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

Άρθρο
11

Στο
άρθρο 43 του ν.1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α’) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6.
Ιατροί του κλάδου ΕΣΥ που έχουν λάβει ειδικότητα και έχουν συμπληρώσει σε
νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άγονων Α’ περιοχών δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας,
μπορούν ύστερα από αίτησή τους να μετατίθενται, σε ομοιόβαθμη θέση, σε
Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας αντίστοιχα, των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον έχουν ανήλικα
τέκνα με ποσοστό αναπηρίας εκατό τοις εκατό (100%). Οι μετατιθέμενοι
καταλαμβάνουν κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση.»

Άρθρο
12

Στο
άρθρο 7 του ν.1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α’) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8.Το
ΙΦΕΤ δύναται να εξάγει προϊόντα που εισήγαγε για να καλύψει έκτακτη ανάγκη και
τα οποία δεν μπορεί πλέον να διαθέσει στην εγχώρια αγορά, συνεπεία της
επανακυκλοφορίας τους από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή την παραγωγό
εταιρεία.»

Άρθρο
13

Το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α’), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα
φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται στους νοσηλευόμενους στα δημόσια
νοσοκομεία και στα ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας χρεώνονται
στην επίσημη χονδρική τιμή, προσαυξημένη κατά πέντε τοις εκατό (5%).»

Άρθρο
14

1.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 3457/ 2006 (ΦΕΚ 93 Α’) αντικαθίσταται ως
εξής:

«2.
Η μεταφορά φαρμακείων επιτρέπεται μόνο εντός των ορίων των δήμων και κοινοτήτων
στους οποίους δεν επήλθε μεταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’), καθώς και εντός των ορίων δήμου ή κοινότητας που
αποτελεί, αντίστοιχα, δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα του συνιστώμενου με τον
ως άνω νόμο νέου δήμου.»

2.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α’) αντικαθίσταται ως
εξής:

«4.
Η ελάχιστη απόσταση φαρμακείου που λειτουργεί ή λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα
περισσότερο από δώδεκα (12) χρόνια και μεταφέρεται λόγω τελεσίδικης εξωστικής
δικαστικής αποφάσεως για ανοικοδόμηση, ιδιόχρηση ή κατεδάφιση, πρέπει να είναι
είκοσι μέτρα από τα λειτουργούντα φαρμακεία.»

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comments

 1. By Α.Φωτεινός

  Απάντηση

 2. By spiros1

  Απάντηση

 3. By GIANNIS 16

  Απάντηση

 4. By kapnisths

  Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *