Το νέο νομοσχέδιο: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

Άρθρο
20

1.
Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α’), όπως
αυτή ισχύει, εμπίπτουν και οι ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι, στους οποίους
έχει γίνει μεταμόσχευση οργάνου, καθώς και πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου και από συγγενή ανοσοανεπάρκεια.

2.
Το σύνολο των ιατρών και οδοντιάτρων που εμπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου 15 του ν. 2920/2001, όπως ισχύει, δύναται, μετά από υπηρεσία πέντε
(5) ετών σε θέση Επιμελητού Α’, να εξελιχθεί σε προσωποπαγή θέση Διευθυντού του
ΕΣΥ χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες, που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο
21

Το
άρθρο 19 του ν. 3209/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 19

Ιατροί
και οδοντίατροι του ΕΣΥ, που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις σε νοσοκομεία
του ΕΣΥ, ως υπεράριθμοι, δύνανται, ύστερα από αίτησή τους και γνώμη των οικείων
Υγειονομικών Περιφερειών, να μετατεθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της ελληνικής
επικράτειας, με μεταφορά της θέσης τους.»

Άρθρο
22

1.
Σε περίπτωση που ειδικευόμενος ιατρός λάβει άδεια για πραγματοποίηση
μεταπτυχιακών σπουδών ή άδεια κύησης και λοχείας και η άδεια αυτή υπερβαίνει
τις τριάντα (30) ημέρες, τοποθετείται στη θέση του ο επόμενος ειδικευόμενος
ιατρός ως υπεράριθμος σε προσωποπαγή θέση ειδικευόμενου ιατρού που συνιστάται
με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θέση αυτή
καταργείται με την ολοκλήρωση του χρόνου ειδικότητας του προηγούμενου
ειδικευόμενου ιατρού, οπότε και ο διορισμένος στην προσωποπαγή θέση
ειδικευόμενος ιατρός τοποθετείται στην κενωθείσα θέση για το χρονικό διάστημα
που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του χρόνου ειδικότητάς του. Η διάταξη αυτή
δύναται να ισχύσει άπαξ για κάθε ειδικευόμενο ιατρό και δεν μπορεί να
εφαρμοστεί στις περιπτώσεις ειδικευόμενων ιατρών που έχουν τοποθετηθεί, ως εκ
της εφαρμογής της.

2.
Η διάταξη της παραγράφου 1 έχει εφαρμογή και στους ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας
υπαίθρου.

3.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να
ρυθμισθούν οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής των δύο προηγούμενων
παραγράφων.

4.
Ιατροί που οφείλουν μέχρι έξι (6) μήνες χρόνο ειδικεύσεως, δύνανται, προς
ολοκλήρωση του οφειλόμενου χρόνου, με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να τοποθετηθούν ως άμισθοι υπεράριθμοι σε κατάλληλη
για τον οφειλόμενο χρόνο κλινική ή εργαστήριο. Ο οφειλόμενος χρόνος δύναται να
αφορά είτε το εισαγωγικό είτε το κύριο μέρος της ειδικότητας. Ο αριθμός αυτών
των άμισθων υπεραρίθμων ειδικευομένων ανά κλινική ή εργαστήριο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους δύο (2).

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comments

 1. By Α.Φωτεινός

  Απάντηση

 2. By spiros1

  Απάντηση

 3. By GIANNIS 16

  Απάντηση

 4. By kapnisths

  Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *