Το παθητικό κάπνισμα κινεί το ενδιαφέρον της Ένωσης

Το παθητικό κάπνισμα γίνεται κύριο μέλημα των Ευρωπαϊκών Αρχών και αριθμού μελών της αφού αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

Εισαγωγή

Το παθητικό κάπνισμα είναι αυτό που βιώνουν οι μη καπνιστές όταν
εισπνέουν καπνό που άλλοι έχουν αφήσει στη γύρω ατμόσφαιρα. Αυτός ο
καπνός είναι αποτέλεσμα του τσιγάρου που καίεται, αλλά και της εκπνοής
των καπνιστών: μόνο 15% του τσιγάρου ενός καπνού εισπνέεται από τον
καπνιστή (ενεργητικό κάπνισμα); το υπόλοιπο (δευτερεύον καπνός)
διασκορπίζεται στη γύρω ατμόσφαιρα και εισπνέεται από άτομα που είναι
στον ίδιο χώρο. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει περισσότερες από 4.000
χημικές ουσίες από τις οποίες περισσότερες από 50 έχει αποδειχθεί πως
είναι καρκινογενείς και περισσότερες από 100, τοξικές. Μερικές από
αυτές τις ουσίες, συγκεντρώνονται στο δευτερεύον καπνό και όχι στον
κύριο που εισπνέεται από τον καπνιστή.

Οι κίνδυνοι του παθητικού καπνίσματος

Μια μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2004 στο British
Medical Journal[1] δίνει έμφαση στα καταστροφικά του αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τους μελετητές, υπάρχει 15% ψηλότερος κίνδυνος θανάτου σε
ενήλικες που ζουν με καπνιστές έστω και αν αυτοί δεν έχουν καπνίσει
ποτέ στη ζωή τους. Το Μάιο του ιδίου χρόνου, η Διεθνής Ερευνητική
Υπηρεσία για τον Καρκίνο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας κατάταξε το
παθητικό κάπνισμα στην ομάδα καρκινογενών ουσιών για τον άνθρωπο και
έδειξε πως τυπικά επίπεδα ακούσιας έκθεσης προκάλεσαν καρκίνο του
πνεύμονα σε άτομα που δεν είχαν καπνίσει ποτέ [2]. Αυτή η Οργάνωση
επίσης επεσήμανε πως άτομα που ζουν με καπνιστές έχουν 25% περισσότερο
κίνδυνο να υποφέρουν από στεφανιαία νόσο της καρδίας [2]. Επιπρόσθετα,
ο καπνός επηρεάζει ιδιαίτερα τα παιδιά που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης αναπνευστικών λοιμώξεων και λοιμώξεων στα αυτιά, άσθμα,
καθυστερημένη ενδομητρική ανάπτυξη, χαμηλό βάρος στη γέννηση και πρόωρο
θάνατο σα βρέφη. Ακόμη και οι ίδιοι οι καπνιστές, που βρίσκονται σε
περιβάλλον καπνιστών, παρουσιάζουν βήχα, πονοκεφάλους, ευερέθιστα
μάτια, ναυτία και αναπνευστικά προβλήματα κ.ά. Το 2001 είχε υπολογιστεί
πως, η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, προκαλεί 50 με 100,000 στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναπτύσσει μιας ολοκληρωμένη αντικαπνιστική
εκστρατεία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πιο κάτω
ιστοσελίδες.http://www.help-eu.com
http://europa.eu.int/comm/../tobacco_en.htm.

Η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Oργάνωσης Yγείας (FCTC) για το Έλεγχο
του Kαπνίσματος, η πρώτη Διεθνής Σύμβαση Yγείας που υιοθετήθηκε ομόφωνα
και από τις 192 χώρες-μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας την 21η
Mαΐου 2003 στην 56η Διεθνή Συνέλευση Yγείας, είναι το πρώτο διεθνές
νομικό όργανο που δημιουργήθηκε για να μειώσει τους θανάτους και τις
ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Η
εφαρμογή του ξεκίνησε στις 27 Mαρτίου 2005, όταν οι 25 χώρες – μέλη τς
Ε.Ε. το υπέγραψαν ενώ 13 το αναγνώρισαν επίσημα.

Το νομοθετικό πλαίσιο

Σε Eυρωπαϊκό επίπεδο, o νόμος προστατεύει από το παθητικό κάπνισμα και
με διαταγή και με σύσταση. H διαταγή αφορά την υγεία και ασφάλεια σε
χώρους εργασίας (89/391/EEC) και αναφέρεται σε «κατάλληλα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την προστασία μη καπνιστών από το παθητικό
κάπνισμα σε δημόσιους χώρους». Eπίσης, το 2002, το Συμβούλιο εξέδωσε
μια σύσταση κατά την οποία οι χώρες-μέλη καλούνται να πάρουν μέτρα
προστασίας σε χώρους εργασίας, κλειστούς δημόσιους χώρους και δημόσια
μέσα μεταφοράς από το παθητικό κάπνισμα.
Tο νομοθετικό πλαίσιο και οι δράσεις που ανέλαβαν τα μέλη της E.E.
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. H Iρλανδία και η Nορβηγία είναι, προς το
παρόν, οι μοναδικές χώρες που έχουν εφαρμόσει την πλήρη απαγόρευση σε
όλους τους χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων και bar με
στόχο την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε ένα περιβάλλον με
καπνό και την προάσπιση της υγείας τους. Στην Iρλανδία, η απαγόρευση
τηρείται σε ποσοστό 94%, σε όλους τους χώρους. Συγκεκριμένα, 1
καπνιστής στους 5 δεν καπνίζει τώρα μπροστά στους άλλους αλλά και
καπνίζουν λιγότερο ακόμη και στο σπίτι τους. Αυτό αποδεικνύει πως ο
νέος νόμος έχει καταφέρει να πείσει τον κόσμο για τις βλαβερές
συνέπειες του παθητικού καπνίσματος.
Oι περισσότερες χώρες-μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης ψήφισαν θετικά για μια
νομοθεσία που να απαγορεύει το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους εργασίας.
Kάποιες από αυτές, όπως η Iρλανδία, η Iταλία, η Mάλτα, η Φινλανδία, η
Oλλανδία και η Σουηδία, απαγόρευσαν το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους,
αλλά δεν συμπεριέλαβαν όλες τα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις
τροφοδοσίας φαγητού στη διαδικασία αυτή. Mεγάλος αριθμός χωρών, όπως η
Γαλλία, Bέλγιο, Πολωνία, Oυγγαρία, Eσθονία, Φινλανδία, πρότειναν σε
αυτές τις επιχειρήσεις τη δημιουργία ξεχωριστών χώρων καπνιστών και μη
καπνιστών.

Εμπόδια στην εφαρμογή των νόμων

Έχει παρατηρηθεί έλλειψη ή αδυναμία στην τήρηση και ελέγχου εφαρμογής
των νόμων, γεγονός που απαιτεί την εντατικοποίηση των ελέγχων τους. Ο
ορισμός του «χώρου καπνιστών» είναι μια πολύ αφηρημένη, δύσκολα
εφαρμόσιμη έννοια, και δεν προσφέρει καμία ουσιαστική προστασία για την
υγεία, αφού ο αέρας του χώρου των καπνιστών αναμειγνύεται με εκείνον
του χώρου των μη καπνιστών. Η καλύτερη λύση είναι μια συνολική
απαγόρευση. Eάν αυτή η λύση δεν είναι δυνατή, τότε, μια εναλλακτική
λύση είναι η δημιουργία κλειστών και περιορισμένων χώρων καπνιστών,
εντελώς διαχωρισμένων από τον υπόλοιπο χώρο.

Συγκεκριμένες ενέργειες για την προώθηση της απαγόρευσης του καπνίσματος
Το διάστημα που μεσολαβεί από την ψήφιση ενός αντικαπνιστικού νόμου
μέχρι την εφαρμογή του, πρέπει να εκμεταλλευτεί για την ενημέρωση των
πολιτών με έρευνες, συζητήσεις, άρθρα στον τύπο, με τεκμηριωμένες
αποδείξεις για την επικινδυνότητα του παθητικού καπνίσματος (Σουηδία,
Iσπανία, Γαλλία, Bέλγιο κ.ά.).

Εργαλεία για την υποστήριξη της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
Πέρα από τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου, η Iρλανδία και η Mάλτα
χρησιμοποιούν μια πλειάδα εργαλείων ώστε να βοηθήσουν τους πολίτες να
προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα:
-μια ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για το κοινό (Quitline), η οποία παρέχει
πληροφορίες για το νόμο και δίνει συμβουλές στους πολίτες που θέλουν να
κόψουν το κάπνισμα (η γραμμή αυτή αναγράφεται στα πακέτα των τσιγάρων
στη Mάλτα)
-μια διαφημιστική καμπάνια σε όλα τα μέσα, σε ολόκληρη τη χώρα

Τα θετικά αποτελέσματα του αντικαπνιστικού νόμου έχουν παρατηρηθεί σε
αριθμό ερευνών. Το 2002, το British Medical Journal απέδειξε ότι η
ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους εργασίας ανάγκασε τους
καπνιστές να μειώσουν τον αριθμό των τσιγάρων σε 29 %. [5]

Συμπέρασμα

Πρέπει κανονισμοί κατά του καπνίσματος (όπως ο νόμος που ισχύει στην Iρλανδία) να ισχύσουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο;

Συνιστάται πως όλες οι κυβερνήσεις ακολουθήσουν το παράδειγμα της
Iρλανδίας και να απαγορεύσουν το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους και
χώρους εργασίας. Αυτή η ενέργεια θα προστατεύσει, όχι μόνο τους
εργαζομένους, αλλά και τους πελάτες, μη καπνιστές, που εκτίθενται σε
περιβάλλον με καπνό. Αν συγκεντρώσουμε την προσπάθειά μας στην
υποστήριξη κανονισμών που απαγορεύουν το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους
και χώρους εργασίας, μπορούμε να προάγουμε μια θετική και αισιόδοξη
αλλαγή! Ευχή μας είναι να δούμε περισσότερες ενέργειες επάνω σε αυτό το
σοβαρό ζήτημα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφορες
κυβερνήσεις, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή
μας και που μπορούν να επιχειρηματολογήσουν ενάντια στη βιομηχανία που
ζητά λιγότερες απαγορεύσεις.

Ανταλλαγή εμπειριών

Η πλειοψηφία των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύτηκαν
στην αναθεώρηση της νομοθεσίας στη χώρα τους επικεντρώνονται στις
περιπτώσεις της Ιρλανδίας, Ιταλίας, Μάλτας και Νορβηγίας. Υπάρχουν
στοιχεία που μαρτυρούν πωςε μια συνολική απαγόρευση εφαρμόζεται πιο
εύκολα παρά μια μερική η οποία τυχόν να οδηγήσει σε σύγχιση και
διαφωνίες μεταξύ καπνιστών και μη καπνιστών. Η συμμόρφωση με τη
νομοθεσία στην Ιρλανδία και Νορβηγία ήταν μεγαλύτερη όταν η ολική
απαγόρευση εφαρμόστηκε το 2004.

http://el.help-eu.com/pages/dos-dossier-3-4-14-REPORTS.html

13/05/2005

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.