Πώς οι νόμοι γίνονται για να μην εφαρμόζονται

Αρχίζει από αύριο η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης που αφορά την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, στα μέσα μεταφοράς και στις μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας, καθώς λήγει σήμερα η προθεσμία που είχε δοθεί, προκειμένου να τοποθετηθούν σε όλους τους προβλεπόμενους χώρους οι απαγορευτικές για το κάπνισμα σημάνσεις και να δημιουργηθούν κατάλληλοι χώροι για τους καπνιστές.

Παράλληλα, δίνεται περιθώριο δύο μηνών -έως τις 30 Νοεμβρίου-
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις (διαχωρισμός χώρων
καπνιστών και μη καπνιστών) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
όπως εστιατόρια, καφετέριες και ζαχαροπλαστεία.

Ειδικότερα, με την υγειονομική διάταξη που θα ισχύσει σε όλη τη χώρα:

1. Απαγορεύεται το κάπνισμα:

α. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται γραφεία δημόσιων υπηρεσιών,
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου που
εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το κράτος, οργανισμοί και άλλα
ιδρύματα (όπως ΟΤΕ και ΔΕΗ). Επίσης, σε χώρους εργασίας που ανήκουν σε
ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στους χώρους μακράς αναμονής του κοινού
(όπως αίθουσες αναμονής αεροδρομίων και σιδηροδρομικών σταθμών).
β. Σε όλες τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.
γ. Σε όλους τους χώρους όπου παρέχεται εκπαίδευση, όπως σχολεία,
Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και, γενικά, ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, φροντιστήρια.
δ. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους.
Σημειώνεται ότι στα κτίρια των δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται και
επιχορηγούνται από το κράτος, οργανισμών και άλλων ιδρυμάτων, στις
ιδιωτικές κλινικές, σε Κέντρα Υγείας, Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου
ή Ιδιωτικού Δικαίου (όπως ΙΚΑ), ορίζονται ειδικοί χώροι (καπνιστήρια),
στους οποίους θα υπάρχει εγκατάσταση ισχυρού συστήματος εξαερισμού για
τους εργαζόμενους καπνιστές.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς και για τα φροντιστήρια, μόνο για το προσωπικό που
επιθυμεί να καπνίσει, για τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δε,
για τους εργαζόμενους και για τους φοιτητές.

2. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς:

α. Λεωφορεία.
β.Τρένα.
γ. Πλοία εσωτερικών γραμμών. Σε αυτά θα υπάρχει ένας χώρος καπνιστών, καλά αεριζόμενος, εάν είναι δυνατόν ανά όροφο.
δ. Αεροπλάνα εσωτερικών αερογραμμών.
ε. Ταξί.
3. Σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την έννοια των
διατάξεων του άρθρου 5 της α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, με
εξαίρεση τα αμιγή καταστήματα μπαρ και παραδοσιακά καφενεία του άρθρου
37 και τα κέντρα διασκεδάσεως του άρθρου 41 αυτής.
Ο χώρος των μη καπνιζόντων θα έχει εμβαδόν τουλάχιστον 50% του χώρου
της αίθουσας πελατών, θα αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα που
προσκομίζονται για την έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και
θα αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας.
Ο χώρος των καπνιζόντων θα πρέπει να έχει ειδικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις συνεχούς και πλήρους ανανέωσης του αέρος.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 30/09/2002

2 Comments

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.