Το νέο νομοσχέδιο: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1. Προστασία ανηλίκων. Η προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και το Αλκοόλ, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος.


2.
Κατά την έννοια του παρόντος νόμου:

α)
προϊόντα καπνού είναι όσα παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από φύλλα
καπνού ως πρώτη ύλη και προορίζονται για χρήση μέσω εισπνοής, μύζησης ή
μάσησης,

β)
ανήλικοι είναι όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας
τους.

Άρθρο
2

Ρυθμίσεις
για τα προϊόντα καπνού

1.
Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται:

α) η πώληση προϊόντων καπνού σε
ανηλίκους και από ανηλίκους,

β)
η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες καταστημάτων, εξαιρουμένων των
καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, των περιπτέρων και των καταστημάτων που πωλούν
αποκλειστικά προϊόντα καπνού,

γ)
η κατασκευή, προβολή, εμπορία και πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική
μορφή προϊόντων καπνού, καθώς και το ηλεκτρονικό τσιγάρο με την επιφύλαξη της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,

δ)
η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας και
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς
και στα κυλικεία των Ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών αυτών,

ε)
η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και

στ)
η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών,
ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.

2.
Απαγορεύεται από τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: (α) κάθε συνοδευτική ένδειξη σε
συσκευασίες προϊόντων καπνού, καθώς και κάθε μορφή διαφημιστικής προβολής ή
καταχώρισης, σύμφωνα με τις οποίες η χρήση των προϊόντων καπνού εμφανίζει
μειωμένο κίνδυνο για την υγεία και (β) η κυκλοφορία προϊόντων, που διατίθενται
για τη διακοπή του καπνίσματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
για τη χορήγηση της έγκρισης.

3.
Μετά την πάροδο έτους από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η πώληση
προϊόντων καπνού με μηχανήματα αυτόματης πώλησης, καθώς και η πώληση
μεμονωμένων σιγαρέτων ή σιγαρέτων σε συσκευασία μικρότερη των είκοσι τεμαχίων.

4.
Απαγορεύεται η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού.

5.
Στους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού αναρτάται σε εμφανές σημείο ένδειξη
σχετικά με την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους.

 

4 Comments

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.