Κατηγορία: Νομοθεσία

Αμερικανικό δικαστήριο υποχρεώνει καπνοβιομηχανίες να παραδεχθούν ότι έλεγαν ψέματα

Αμερικανίδα δικαστής διατάσσει με απόφασή της καπνοβιομηχανίες να εκπονήσουν καμπάνια ενημέρωσης του κοινού, παραδεχόμενες ότι ψεύδονται σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται για την υγεία το κάπνισμα. 

Το κάπνισμα και το εύκαμπτο δίκαιο

Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται γενικώς και αδιακρίτως, παντού και πάντοτε! Σ’ αυτήν την εδραία -αλλά εν μέρει αφελή- πεποίθηση στηρίζονται όσοι από τους συμπολίτες μας οργίζονται βλέποντας τις Αρχές να αδρανούν και να μην τιμωρούν τους παραβάτες της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Υπουργική απόφαση για την Εφαρμογή αντικαπνιστικού νόμου του 2010

Υπουργική απόφαση με θέμα: Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α’ /3.8.2010).

Διαφήμιση και Προβολή Προϊόντων Καπνού (Ελληνικός κώδικας διαφήμισης)

Το Παράρτημα του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης που αφορά στη «Διαφήμιση και Προβολή Προϊόντων Καπνού» εγκρίθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΔΕΕ της 29ης Ιουνίου 1994.

Χάνουν την έφεση περί παραπλάνησης του κοινού οι καπνοβιομηχανίες των ΗΠΑ

Μια ιστορική απόφαση έλαβε Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι καπνοβιομηχανίες παραπλανούσαν εν γνώσει τους επί δεκαετίες το κοινό για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού.

Το νέο νομοσχέδιο: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1. Προστασία ανηλίκων. Η προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και το Αλκοόλ, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος.