Η αποστολή του ιστότοπου nonsmokersclub.gr συνοψίζεται στα εξής:

  • Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής κοινότητας η οποία θα βοηθήσει στην επικοινωνία και τη συσπείρωση των μη καπνιστών.
  • Αποδελτίωση τύπου για δημοσιεύματα σχετικά με το κάπνισμα.
  • Παροχή πληροφοριών και υποστήριξης για καπνιστές που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα.
  • Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων σε άκαπνο περιβάλλον.
  • Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μη καπνιστών – ιδίως όσον αφορά στον χώρο εργασίας.
  • Επικοινωνία με αντίστοιχες ομάδες και φορείς του εξωτερικού και του εσωτερικού και οργάνωση ταξιδιών ανταλλαγής φιλοξενίας.

Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Δείτε εδώ εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην ομάδα μας.