Αντικαπνιστής και με τη… βούλα

Τήβεννος και δάφνες στους αντικαπνιστές! Οι πρώην λάτρεις του τσιγάρου κατακτούν μια νέα «πνευματική κορυφή» για να περάσουν τα δικά τους σήματα υγείας (μέσω του καπνού) σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη και πτυχίο-πιστοποιητικό μπορούν να αποκτήσουν όσοι αποφασίσουν να το «κόψουν»!

Νομοθεσία για το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους – 2002 (Νασιώκας)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθ. ΥΙ/Γ.Π./οικ. 76017 Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας.[Για το νέο νομοσχέδιο βλέπε εδώ και εδώ.]

Μη καπνιστής σε χώρα καπνιζόντων…

Πόσες φορές άραγε κάποιοι Έλληνες πολίτες (γύρω στο 50-60% εάν λάβουμε υπόψη τις στατιστικές) ένιωσαν ξένοι στη χώρα τους, «μη καπνιστές σε χώρα καπνιζόντων»; Πόσες φορές ένιωσαν να καταπιέζονται και να καταπατιέται το φυσικό τους δικαίωμα για άκαπνο αέρα σε χώρους εργασίας, δημόσιες υπηρεσίες, Υπουργεία, τράπεζες, ταξί, λεωφορεία, νοσοκομεία (οι γιατροί άλλωστε συγκαταλέγονται στους πιο…