1142 – αριθμός πληροφόρησης και καταγγελιών για το κάπνισμα

Ο αριθμός 1142 θα λειτουργήσει από την Τετάρτη 1/7/2009 σε 24ωρη βάση. Στόχος της λειτουργίας του είναι πρωτίστως η ενημέρωση πολιτών και επαγγελματιών για το τι ισχύει και η παροχή υποστήριξης και χρήσιμων πληροφοριών για όσους θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα. Η γραμμή θα δέχεται και καταγγελίες τις οποίες θα διαβιβάζει στην Αστυνομία, αυτές όμως θα πρέπει να είναι επώνυμες.

Πληροφορίες για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και βοήθεια
σε όσους επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα, θα δίνονται από την 1η
Ιουλίου στον τηλεφωνικό αριθμό ‘1142’. Την ανακοίνωση αυτή έκανε την
Πέμπτη ο υπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δίνοντας παράλληλα
διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων:

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ανεξαρτήτως εμβαδού,
είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας
τους, που δεν έχουν άδεια δημιουργίας χώρων καπνιζόντων, ή μέχρι να
αποκτήσουν την άδεια αυτή, υπάγονται από 1η Ιουλίου 2009 στην πλήρη
απαγόρευση του καπνίσματος.

Τα καταστήματα κάτω των 70 τ.μ. που θα επιλέξουν να λειτουργήσουν
αποκλειστικά για καπνιστές, θα πρέπει να τροποποιήσουν την άδεια
λειτουργίας τους με αίτηση προς την αρμόδια αρχή, που αυτή είναι και η
μόνη για να προχωρήσει στην έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. Η
τροποποίηση αυτή προϋποθέτει τη συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:

Πρώτον, το κατάστημα να εξοπλιστεί με μηχανήματα εξαερισμού και
καθαρισμού του εσωτερικού αέρα. Η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη να
ελέγξει την επάρκεια των μέτρων αυτών κατά τη διαδικασία έκδοσης της
νέας άδειας.

Δεύτερον, να αναρτηθεί στην πρόσοψη και στον εσωτερικό χώρο εμφανής
επιγραφή που θα αναφέρει ότι το κατάστημα είναι χώρος και για
καπνίζοντες, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραπλάνηση του
καταναλωτικού κοινού και να μην υπάρξουν αμφιβολίες ως προς την
εξαίρεσή του από το πεδίο εφαρμογής των απαγορεύσεων που προβλέπει ο
νόμος.

Τα καταστήματα τα οποία δεν έχουν λάβει το χαρακτηρισμό ως μη
καπνιζόντων και δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία που σας περιέγραψα,
υπόκεινται στην πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος άνω των 70 τ.μ., με
εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τ.μ., μπορούν να
δημιουργήσουν χώρο καπνιζόντων με μέγιστο εμβαδό ίσο με το 30% του
ωφέλιμου χώρου του καταστήματος. Επίσης να είναι πλήρως διαχωρισμένος ο
χώρος αυτός από το υπόλοιπο κατάστημα.

Να είναι εξοπλισμένος με μηχανήματα εξαερισμού και καθαρισμού του
εσωτερικού του αέρα, που δεν θα συνδέεται με το κλιματιστικό μηχάνημα ή
εξαερισμού του υπόλοιπου κομματιού του μαγαζιού. Η καταλληλότητα των
μηχανημάτων κρίνεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της αρμόδιας αρχής που
εκδίδει την άδεια και με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας.

Επιγραφή

Να έχει επίσης εμφανή επιγραφή στην εσωτερική και εξωτερική
επιφάνεια του διαχωριστικού του από το υπόλοιπο κατάστημα, ότι
πρόκειται δηλαδή για χώρο για καπνίζοντες. Στο υπόλοιπο κατάστημα θα
πρέπει να αναρτηθούν επιγραφές για απαγόρευση του καπνίσματος.

Επίσης, για τη χορήγηση της άδειας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή
μελέτη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του χώρου καπνιζόντων, καθώς
και πλήρης κάτοψη του τοπογραφικού.

Τα καταστήματα υπόκεινται σε πλήρη απαγόρευση καπνίσματος εάν δεν
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού τους από την αρμόδια αρχή.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η είσοδος ή η παραμονή ανηλίκων σε
χώρους καπνιζόντων σε όλα τα καταστήματα της χώρας, ανεξάρτητα εάν
συνοδεύονται από ενήλικες.

Στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική πάνω από 400 τ.μ. μπορεί
να δημιουργηθούν χώροι για καπνίζοντες σε ποσοστό 40% της επιφάνειας
του καταστήματος. Ο χώρος διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κατάστημα με
διαχωριστικό που έχει ύψος τουλάχιστον 2 μέτρων.

Ο εξαερισμός του χώρου καπνιζόντων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που
δεν θα επιβαρύνει την υγεία των πελατών και του προσωπικού του
καταστήματα και σύμφωνα με τους όρους των παραπάνω περιπτώσεων που
ισχύουν και στα υπόλοιπα καταστήματα. Ειδικότητα για τα κέντρα
διασκέδασης η άδεια θα αναφέρει ρητά ότι τα μηχανήματα εξαερισμού (π.χ.
κουρτίνα αέρα) θα εξασφαλίζουν το μη πέρασμα του καπνού στους
υπόλοιπους χώρους.

Οι επιχειρήσεις καζίνο διέπονται από το νόμο 2206/1994 και οι όροι
σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε αυτά θα καθοριστούν
κατόπιν ειδικής διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομίας και το
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
λειτουργούν μέσα στο καζίνο απαγορεύεται το κάπνισμα και θα ισχύουν
κατ’ αναλογία οι ίδιοι κανονισμοί που ισχύουν και για τα υπόλοιπα
υγειονομικά καταστήματα. Το ίδιο ισχύει για τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ξενοδοχεία, πλοία και τρένα. Για τα
υπόλοιπα ισχύει, όπως είπα πριν, πλήρης απαγόρευση.

Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου δεν εμπίπτουν οι εξωτερικοί χώροι
ανάπτυξης τραπεζο-καθισμάτων, ακόμα και αν οι χώροι αυτοί καλύπτονται
από σκέπαστρο. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των παραβάσεων είναι οι
Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας, στο έργο των οποίων συνδράμουν οι
αστυνομικές και λιμενικές αρχές, καθώς και η Δημοτική Αστυνομία και οι
Επόπτες Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εις ότι αφορά ιδίως την
επιβεβαίωση των παραβάσεων, τον προσδιορισμό και τον καταλογισμό του
κατά περίπτωση προστίμου.

Το πρόστιμο τώρα σύμφωνα με το νόμο καθορίζεται για τους ιδιώτες
παραβάτες από 50 μέχρι 500 €, για τους υπεύθυνους 1.000 μέχρι 2.000 €
σε περίπτωση υποτροπής, με δυνατότητα προσωρινής ανάκλησης της πώλησης
προϊόντων καπνού από τα ειδικά καταστήματα, ή και ανάκληση της άδειας
λειτουργίας του καταστήματος.

Εργασιακοί χώροι

Στους εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα,
εξαιρουμένων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα,
επιτρέπεται η δημιουργία χώρου για καπνίζοντες, κάτω βέβαια από
προϋποθέσεις.

Οι χώροι για καπνίζοντες θα είναι πλήρως διαχωρισμένοι από τους
χώρους που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων και
όσων επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της δημόσιας υπηρεσίας ή της κατά
περίπτωση ιδιωτικής επιχείρησης.

Οι χώροι για καπνίζοντες θα διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και κατάλληλα
μηχανήματα για τον καθαρισμό του εσωτερικού τους αέρα, σύμφωνα με τις
σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδώσει η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου μας. Οι χώροι για καπνίζοντες θα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας ή
της κατά περίπτωση ιδιωτικής επιχείρησης.

Η δημιουργία χώρου για καπνίζοντες μπορεί να γίνει υπό τον απαράβατο
όρο ότι δεν επιβαρύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η υγεία του προσωπικού
που δεν εισέρχεται σε αυτούς. Το εμβαδό των χώρων για τους καπνίζοντες
θα καθοριστεί κατόπιν συμφωνίας του αρμόδιου διευθυντικού οργάνου με
την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των εργαζομένων. Αυτό ισχύει και για
τις εφημερίδες.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παρακωλύει την ομαλή λειτουργία της
δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης. Κανόνας είναι ότι οι
χώροι για καπνίζοντες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν είναι χώροι
εργασίας και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παρακωλύει την ομαλή
λειτουργία των φορέων αυτών.

Η δημιουργία χώρου για καπνίζοντες είναι υποχρεωτική στις
περιπτώσεις των δημόσιων υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που
απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους, εφόσον υπάρχει συμφωνία
ανάμεσα στους εργαζόμενους και τον εργοδότη.

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=8784

Comments

 1. By Μαρία Ειρήνη Ρηγοπούλου

  Reply

 2. By Δάρα Δήμητρα

  Reply

  • By parmenion

   Reply

 3. By EZns

  Reply

 4. By Ανώνυμος/η προς το παρόν

  Reply

 5. By FOTIS2

  Reply

 6. By spiros

  Reply

 7. By Αννα1

  Reply

 8. By θεμης κοτακης

  Reply

 9. By μμμμμμμμμμμμμμ

  Reply

 10. By κελλυ

  Reply

 11. By κελλυ

  Reply

 12. By Noone

  Reply

 13. By spiros

  Reply

 14. By Ντίνα

  Reply

 15. By Helen

  Reply

 16. By spiros

  Reply

 17. By ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

  Reply

 18. By Φώτης

  Reply

 19. By Μητσος

  Reply

 20. By Μητσος

  Reply

 21. By Στην Ελλάδα ζούμε

  Reply

 22. By Έλεος πια

  Reply

 23. By Π. Προδρομίδης

  Reply

 24. By κ

  Reply

 25. By Mike

  Reply

 26. By Θανάσης

  Reply

 27. By Αγγελική

  Reply

 28. By Αγγελική

  Reply

 29. By George

  Reply

 30. By Σωτήρης Λ. Παπαστεφάνου

  Reply

 31. By spiros

  Reply

 32. By GEORGE

  Reply

 33. By spiros

  Reply

 34. By Παχυλής

  Reply

 35. By spiros

  Reply

 36. Reply

 37. By Pegy

  Reply

 38. By spiros

  Reply

 39. By vicky

  Reply

  • By ιορ

   Reply

 40. By spiros

  Reply

 41. By nino

  Reply

 42. By nino

  Reply

 43. By ΡΑΝΙΑ

  Reply

  • By Γιώργος

   Reply

 44. By Τζόζεφ

  Reply

 45. By spiros

  Reply

  • By Γιώργος

   Reply

   • By spiros

    Reply

 46. By Dimitris

  Reply

 47. By ιορ

  Reply

 48. By Θοδωρής

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *